Velkommen til Freelancetegneren


Freelancetegneren udfører forskellige tegneopgaver i
forskellige stilarter.
Jeg bestræber mig altid meget på at sætte mig ind
i kundens opgave så vi sammen kan
komme frem til den helt rigtige løsning.
Skriv eller ring og beskriv opgaven, derefter udarbejder
jeg en skitse som du/i kan vuderer og godkende.
Skitsen er altid gratis.
Da opgaverne er meget forskellige, er der ingen
fast pris. Jeg vil vudere opgavens karakter og give
en pris.
Jeg kan kontaktes på telefon eller mail døgnet rundt,
ingen opgaver er for små eller store.
Alle tegninger leveres kun digitalt.
Kontakt 30564868
Mail.  nielsbjerge@mail.dk